Εκτός από τους Αγίους της Εκκλησίας που αγίασαν ενώ κατείχαν το βασιλικό και αυτοκρατορικό αξίωμα, όπως ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Αικατερίνη, υπάρχουν και εκείνοι που αναδείχτηκαν Άγιοι στα χρόνια μετά το 1453.

Μετά την Άλωση της Πόλης περνούν στον Πατριάρχη τα αυτοκρατορικά προνόμια και μαζί με αυτά και η ένδυσή του με τα άμφια του Αυτοκράτορα, τη ράβδο, τον σάκκο, τη μήτρα κτλ. Με τα χρόνια τα άμφια αυτά φορούν όλοι οι αρχιερείς καθιερώνοντάς τα ως αρχιερατικά.

Τα άμφια αυτά, συχνά τα βλέπουμε κατάφορτα με πολύτιμους λίθους και χρυσοκέντητα σιρίτια για να μας υπενθυμίζουν την προέλευσή τους, καθώς μιμούνται τη βασιλική ένδυση.

Η ενότητα αυτή με τον γενικό τίτλο «Αυτοκρατορικά», είναι εμπνευσμένη από το ψηφιδωτό των αυτοκρατόρων στο υπερώο της Αγίας Σοφίας. Η ΚΕΝΤΗΜΑ ΑΒΕΕ απέδωσε κεντητικά την στιλπνότητα των πολυτίμων λίθων με τις χρυσές κλωστές της, και ενσάρκωσε έτσι ένα αισθητικό αποτέλεσμα αντάξιο εκείνου των Βυζαντινών Αυτοκρατορικών ενδυμάτων.

Δημιουργίες της Κέντημα βασισμένες στο ψηφιδωτό των αυτοκρατόρων στο υπερώο της Αγίας Σοφίας